भगवदगीतेतील विज्ञान – The Science in Bhagwad Geeta

मराठीसृष्टीवर प्रकाशित झालेले भगवदगीतेतील विज्ञान  (The Science in Bhagwad Geeta) या विषयावरील माझे काही लेख…..

12351

विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवत् गीता – अ. २ श्लो १२

विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवतगीता : अध्याय २ : श्लोक १२. परमात्मा, आत्मा, मानवी शरीर, पुनर्जन्म वगैरे संबंधी बरेच तत्वज्ञान, भगवत् गीतेच्या अनेक ...
27587

विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवद् गीता, अध्याय २ :: श्लोक २३ आणि २४.

:: विज्ञान आणि अध्यात्म :: नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: |न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: || गीता २:२३ ||अच्छेद्योयम् ...
18573

विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवद्गीता : अ. २ श्लोक १३

देहिनः अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा |तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति ||२:१३|| देहिन:: देहधारि आत्म्याला, अस्मिन् :: यात, देहे ...
विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवतगीता : अध्याय २ : श्लोक १६.

विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवतगीता : अध्याय २ : श्लोक १६.

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | उभयोरपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः ||गीता २ : १६ || न..कधीच नाही, असत..जे खरे ...
12550

विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवत् गीता : अध्याय २, श्लोक २२.

रविवार १८ मार्च २०१२. विज्ञान आणि अध्यात्म :::: विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवत् गीता :::: अध्याय २ :::: श्लोक २२. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ...
विज्ञान आणि अध्यात्म ः विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवत् गीता-गीतेत सामावलेले विज्ञान.

विज्ञान आणि अध्यात्म ः विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवत् गीता-गीतेत सामावलेले विज्ञान.

  रविवार ५ फेब्रुवारी २०१२. अधिकृत अशा, गीतेवरील कोणत्याही भाष्यग्रंथात, गीतेसंबंधी माहिती आणि त्या ग्रंथाची महती सांगितलेली असते. थोड्या अधिक फरकाने ती ...
विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवत् गीता

विज्ञानीय दृष्टीकोनातून भगवत् गीता

भगवतगीता या, सुमारे ५ हजार वर्षांपूर्वी लिहिल्या गेलेल्या महान ग्रंथावर अनेक विद्वानांनी भाष्य केले आहे. गीतेच्या १८ अध्यायात वेदोपनिशदांचे तत्वज्ञान ...

माझे विविध विषयांवरील सर्व लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*